OPISKELE ESOTEERISTA ASTROLOGIAA JA
AJATTOMAN VIISAUDEN FILOSOFIAA KANSSAMME
ASTROLOTUS-KOULUN TOIMINTA

Astrolotus-koulussa on meneillään 3 vuoden koulutusohjelma. Ryhmiä on 2, joista toinen saa opintonsa päätökseen kesällä 2024 ja yksi ryhmä jatkaa vielä n. vuoden.

 

UUSI TAPA OPISKELLA

Vastaavanlainen 3 vuoden koulutusohjelma muuttuu verkkokoulutukseksi, jonka voi ostaa milloin vain. Se ei siis enää tulevaisuudessa ole sidottu johonkin ajankohtaan, vaan aloitettavissa milloin vain, ja muuttuu näin ollen ns. "ikivihreäksi". Tämä tulee mahdolliseksi kesään 2024 mennessä.

 

Samoin kaikki ASTROLOTUS-KOULUN kurssit tulevat ajallaan myyntiin verkkokursseina. Ensimmäisenä tulokkaana NYT myynnissä "Materian säteily - Valot eläinradan merkkien kautta". Lähiaikoina tulee myyntiin ESOTEERISEN ASTROLOGIAN PERUSKURSSI. Sillä käydään myös yleisesti astrologian perusteita läpi sen verran, mitä esoteerisen astrologian kannalta on välttämätöntä hallita. Se ei siis vaadi laajaa tietopohjaa astrologiasta, vaikka kaikesta tiedosta toki on hyötyä. 

 

OPINTOPIIRI

ASTROLOTUS-KOULUN OPINTOPIIRI, jossa tällä hetkellä luetaan Alice A. Baileyn kirjaa "Kristuksen toinen tuleminen" jatkuu edelleen. Opintopiirissä käydään monenlaista - ajankohtaistakin - keskustelua henkisistä asioista ja opiskellaan eri tavoin. Mukaan voi pyytää lähettämällä yhteyslomakkeella tiedustelun.

 

TIETOA KOULUSTA

Astrolotus-koulu edustaa puhtaasti Alice A. Baileyn 24 kirjassa esiteltyä ajattoman viisauden filosofiaa. Esoteric Astrology -kirja on yksi niistä, jota käytän pääasiallisena oppanaani ja tietolähteenä.

 

Toiminnan tarkoitus on jakaa Ajattoman viisauden filosofian tietoa sillä ymmärryksellä, mikä on itselleni avautunut. Jokaiselle asiat avautuvat hetkellä, jolloin vastaanottoväline on valmis vastaanottamaan tietoa. 

 

Mestari Djwhal Khul eli DK on sanonut:

“Minun tehtäväni suhteessa ryhmään on antaa tarvittavaa apua niille, jotka pyrkivät sopeutumaan aktiiviseen työhön oppilaina. Osa työtäni on etsiä uutterasti vahvan sydämen omaavia kokelaita ja tukea heidän omistautumistaan ja kouluttaa heidän mieltään.”

 

Astrolotus-koulun tarkoitus on jakaa Ajattoman viisauden tietoa pääasiallisesti esoteerisen astrologian kautta niille, jotka etsivät totuutta ja joihin tämä Alice A. Baileyn kautta telepaattisesti välitetty tieto resonoi ja joita se vetää puoleensa. 

 

ESOTEERINEN ASTROLOGIA JA AJATON VIISAUS

Esoteerinen astrologia vs. perinteinen astrologia

Ajattoman viisauden yhteydessä esitelty esoteerinen astrologia perustuu ennen kaikkea perinteiseen näkökulmaan verrattuna kokonaisfilosofiaan, kun taas perinteinen astrologia käyttää suurta määrää erilaisia työkaluja eli erilaisia astrologisia tekniikoita syntymäkarttaa tulkittaessa. Merkiitävin ero perinteisen ja esoteerisen astrologian välillä on näkökulma tai taso, miltä karttaa tarkastellaan. 

 

Esoteerisen astrologian yhteydessä kyseessä on kokonaisfilosofia. Nämä kaksi edellä mainittua asiaa kuvaavat hyvin eksoteerisen ja esoteerisen astrologian eroa. Siinä missä eksoteerinen astrologia käyttäen konkreettisia työkaluja tulkitsee karttaa, esoteerinen astrologia tulkitsee vastaavaa karttaa filosofisesta näkökulmasta. Toinen on siis enemmän konkretiaa ja toinen enemmän abstraktiota, koska emme puhu esoteerisen yhteydessä niinkään fyysisen elämän asioista, vaan siitä miten ihminen voi edistää henkistä kasvuaan, mutta myös miten hän voi kehitystään hyödyntää elämässään konkreettisessa maailmassa.

 

Eläinradan merkit ovat tärkeässä roolissa, mutta niitä tarkastellaan aivan eri tavalla kuin perinteisesti on opittu.  Merkit saavat uudenlaisen symbolisen merkityksen, jota kuvastavat niiden ns. esoteeriset ja hierarkiset hallitsijaplaneetat. Näiden lisäksi merkittävää asemaan nousevat ns. Seitsemän Sädettä, joiden kautta muodostuu esoteerinen näkökulma monella tavalla.

Esoteerinen karttatulkinta soveltuu ihmiselle, joka on kiinnostunut omasta henkisestä kasvustaan, ja näin ollen voi saada toisesta näkökulmasta katsottuna tietoa luonteensa vahvuuksista ja haasteista henkisen kasvunsa tueksi.